Môi trường học tập hội nhập quốc tế

Tuyển sinh năm học 2023-2024

Trường THCS và THPT Thái Bình đã và đang trở thành bệ phóng cho nhiều thế hệ học sinh trên con đường học vấn. Hệ thống giáo dục Trường THCS và THPT Thái Bình là một hệ thống giáo dục xuyên suốt từ bậc Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông.