Môi trường học tập chuẩn quốc tế

Tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Là một trong những trường ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn Tp.HCM, Trường THCS & THPT Thái Bình đã và đang trở thành bệ phóng cho nhiều thế hệ học sinh trên con đường học vấn. Trường THCS & THPT Thái Bình là một hệ thống giáo dục xuyên suốt từ bậc Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông